EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem, 1

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Grīnberga izdevums
Apraksts Birkerts, P. (1937). Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem, 1. Rīga: J. Grīnberga izdevums.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1937-1
Numurs LFK 00290