EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Ievads latvju tautas prātniecībā

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Pēteris Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1937). Ievads latvju tautas prātniecībā. Rīga: Pēteris Birkerts.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1937
Numurs LFK 00289