EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Lāčplēsis: latvju tautas varonis

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Pumpurs, A. (1975). Lāčplēsis: latvju tautas varonis: bērniem pārstāstījis Imants Lasmanis. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK Epi PUMPU 416 1975
Numurs LFK 02990