EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Lāčplēsis: latvju tautas varonis

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Pumpurs, A. (1947). Lāčplēsis: latvju tautas varonis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK Epi PUMPU 416 1947
Numurs LFK 02989