EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Birkerts, P. (1927). Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Valters n Rapa.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1927
Numurs LFK 00287