EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Этнические образы и стереотипы

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs РАН
Apraksts Рыжакова, С. И., Завьялова, М. Б. (2008). Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования среди молодежи Латвии и Литвы (1999-2003 гг.). Москва: РАН.
Pases Nr. LFK LVK RIŽ 990 2008
Numurs LFK 02970