EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Baltijas Westnescha diwdesmitpeecu gadu jubilejai par piemiņu

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Baltijas Westnesis
Apraksts Baltijas Westnesis.(1893). Baltijas Westnescha diwdesmitpeecu gadu jubilejai par piemiņu. Rīga: Baltijas Westnesis
Pases Nr. LFK LT BALTIJ 407 1893
Numurs LFK 02954