EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Pagasta vēsture

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Rozes apgāds
Apraksts Švābe, A. (1926). Pagasta vēsture: līdz krievu laikiem. Rīga: J. Rozes apgāds.
Pases Nr. LFK LVK ŠVAB 020 1926
Numurs LFK 02941