EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Kultūra un vara

Lasītavas grāmatas

Autori                                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Kursīte, J. (Red.). (2007). Kultūra un vara: raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK LVK KULTUR 353 2007
Numurs LFK 02934