EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Kultūra un vara

Lasītavas grāmatas

Autori                                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Kursīte, J. (Red.). (2007). Kultūra un vara: raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK LVK KULTUR 353 2007
Numurs LFK 02934