EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas

Lasītavas grāmatas

Autori                
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Neputns
Apraksts Kaminska, R. (Sak.). (2001). Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas. Rīga: Neputns.
Pases Nr. LFK LVK LATVIJAS 805 2001
Numurs LFK 02917