EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Balta gāja sērdienīte: latviešu tautasdziesmas par sērdieņiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Dzrīzule, R. (Sak.). (1944). Balta gāja sērdienīte: latviešu tautasdziesmas par sērdieņiem. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LFI BALT 400 1994
Numurs LFK 00279