EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Latviešu dzejas versifikācija 20. gs. sākumā

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kursīte, J. (1988). Latviešu dzejas versifikācija 20. gs. sākumā: 1900-1919. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT KURSI 774 1988
Numurs LFK 02880