EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Raiņa dzejas poētika

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kursīte, J. (1996). Raiņa dzejas poētika. Rīga; Zinātne.
Pases Nr. LFK LT KURSI 774 1996
Numurs LFK 02879