EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne
Apraksts Hausmanis, V. (1999). Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?. Rīga: Zvaigzne ABC.
Pases Nr. LFK LT HAUSMAN 851 1999, LFK LT HAUSMAN 851 1999 D
Numurs LFK 02872