EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Meklējumi un atradumi 2008

Lasītavas grāmatas

Autori                        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Krogzeme-mosgorda, B. (Sast.). (2008). Meklējumi un atradumi 2008. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2008
Numurs LFK 02856