EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Meklējumi un atradumi 2005

Lasītavas grāmatas

Autori                    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2005). Meklējumi un atradumi 2005. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2005
Numurs LFK 02855