EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Meklējumi un atradumi 2004

Lasītavas grāmatas

Autori                            
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2004). Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2004
Numurs LFK 02854