EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Meklējumi un atradumi 2004

Lasītavas grāmatas

Autori                            
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2004). Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2004
Numurs LFK 02854