EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Liezēre

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Liezēre
Izdevējs Liezēres pagasta valde
Apraksts Balode, B., Gaujēna, I., Ozoliņš, G., Pabērza, J., Smudze, l., & Vagele, A. (2018). Liezēre: daba, valoda, folklora, vēsture. Liezēre: Liezēres pagasta valde.
Pases Nr. LFK Np LIE 140 2018
Numurs LFK 02815
Dāvinatājs Ozoliņš, Gatis;