EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Dziesmu un deju svētki

Lasītavas grāmatas

Autori        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jāņa Rozes apgāds
Apraksts Muktupāvela, R. & Laķe, A. (Red.). (2018). Dziesmu un deju svētki: tradīcijas anatomija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
Pases Nr. LFK Em DZIESMU 585 2018
Numurs LFK 02791
Dāvinatājs Latvijas Kultūras akadēmija;