EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Precību dziesmas un paražas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Precību dziesmas un paražas. (b.g.). B.v.: b.i. [Talsu tipogrāfija]
Pases Nr. LFK GG PRECI 234
Numurs LFK 02750
Dāvinatājs Liparte, Evija;