EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Precību dziesmas un paražas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Precību dziesmas un paražas. (b.g.). B.v.: b.i. [Talsu tipogrāfija]
Pases Nr. LFK GG PRECI 234
Numurs LFK 02750
Dāvinatājs Liparte, Evija;