EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Letonica, 36

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.).(2018). Letonica, 36. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2018-36
Numurs LFK 02731