EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas vēstures institūta apgāds
Apraksts Stašulāne, I. (red.). (2004). Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.
Pases Nr. LFK Ar ZINATNI 667 2004
Numurs LFK 02521
Dāvinatājs Melne, Elga;