EN in English

Atrassi nasaprīcoj, izgaisynuosi nabādoj. (LFK 548, 4167)

Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1994. un 1995. gada pētījumu rezultātiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas vēstures institūta apgāds
Apraksts Antēna, I. (red.). (1996). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1994. un 1995. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Latvijas vēstures institūtas apgāds.
Pases Nr. LFK Ar ZINATNI 667 1996
Numurs LFK 02520
Dāvinatājs Melne, Elga;