EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Folkloras vācēja rokasgrāmata

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Apraksts Zumberga, M. (Red.). (1958). Folkloras vācēja rokasgrāmata: norādījumi folkloras vācējiem un uzrakstītājiem. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK PLF FOLK 255 1958
Numurs LFK 00025