EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Folkloras vācēja rokasgrāmata

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Apraksts Zumberga, M. (Red.). (1958). Folkloras vācēja rokasgrāmata: norādījumi folkloras vācējiem un uzrakstītājiem. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK PLF FOLK 255 1958
Numurs LFK 00025