EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rozenvalde, I. (red.). (1990). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Ar ZINATNI 667 1990
Numurs LFK 02518
Dāvinatājs Melne, Elga;