EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1981. un 1982. gada pētījumu rezultātiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Jansons, I. (red.). (1984). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1981. un 1982. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Ar ZINATNI 667 1984
Numurs LFK 02515