EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1974. gada pētījumu rezultātiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Feldhūne, A. (red.). (1975). Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1974. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Ar ZINATNI 667 1975
Numurs LFK 02510
Dāvinatājs Melne, Elga;