EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Latweeschu tautas teikas un pasakas, 7.1

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (1903). Latweeschu tautas teikas un pasakas, 7.1. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1903
Numurs LFK 00237