EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Cilvēks. Dzīve. Stāstījums

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Antropologu biedrība
Apraksts Lūse, A. (Red.). (2002). Cilvēks. Dzīve. Stāstījums: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Antropologu biedrība.
Pases Nr. LFK PLF CILVEK 423 2002
Numurs LFK 00023