EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Latvju dainas, 6

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Bērziņš, L. (Sak.). (1932). Latvju dainas: pamatdziesmas, 6. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK PP-T LATVJ 815 1932
Numurs LFK 00213