EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Latvju dainas, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Bērziņš, L. (Sak.). (1928). Latvju dainas: pamatdziesmas, 1. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK PP-T LATVJ 815 1928
Numurs LFK 00208