EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: лингвострановедческий словарь

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK FK FELICI 454 1979, LFK FK FELICI 454 1979
Numurs LFK 02014
Dāvinatāji Kļaviņa, Sarma; Milts, Augusts