EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Ceļi: rakstu krājums, 11

Lasītavas grāmatas

Autori      
Gads
Izdošanas vieta Lunda
Izdevējs Ramave
Apraksts Draviņš, K. (Red.). (1963). Ceļi: rakstu krājums, 11. Lunda: Ramave.
Pases Nr. LFK TP CELI 290 1963-11, LFK TP CEL 290 1963-11 D
Numurs LFK 02009
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;