EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Latviešu tautasdziesmas, 5.2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kalniņš, J. (Red.). (1984). Latviešu tautasdziesmas, 5.2. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1984
Numurs LFK 00202