EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Latviešu tautasdziesmas, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Melne, E. (Red.). (1982). Latviešu tautasdziesmas: gadskārtu ieražu dziesmas. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1982
Numurs LFK 00200