EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Latviešu tautasdziesmas, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Melne, E. (Red.). (1982). Latviešu tautasdziesmas: gadskārtu ieražu dziesmas. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1982
Numurs LFK 00200