EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Letonica, 35

Lasītavas grāmatas

Autori                
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2017). Letonica, 35. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2017-35
Numurs LFK 01974