EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Fin de Siecle: literārā kultūra Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Kušnere, S. (Red.). (2017). Fin de Siecle: literārā kultūra Latvijā: apceres par literatūras sociālo vēsturi. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT FIN 610 2017
Numurs LFK 01970