EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Latviešu pasakas un teikas, 10

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Šmits, P. (Red.). (1934). Latviešu pasakas un teikas, 10. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK PP-V ŠMITS 600 1934-10
Numurs LFK 01953
Dāvinatājs Augstkalne, Rūta;