EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latviešu tautasdziesmas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Apraksts Feldhūne, A. (Red.). (1957). Latviešu tautasdziesmas, 2. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1957-2
Numurs LFK 00195