EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Materiāli par literatūru, folkloru, mākslu un arhitektūru

Lasītavas grāmatas

Autori                        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (1999). Materiāli par literatūru, folklorua, mākslu un arhitektūru. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK Et MATERIAL 831 1999, LFK TP MAT 831 1999
Numurs LFK 01687