EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Materiāli par kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori                          
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (2002). Materiāli par kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2002
Numurs LFK 01686