EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Letonica, 33

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2016). Letonica, 33. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2016-33
Numurs LFK 01662