EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Letonica, 31

Lasītavas grāmatas

Autori                    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2015). Letonica, 31. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2015-31
Numurs LFK 01660