EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Letonica, 30

Lasītavas grāmatas

Autori          
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2015). Letonica, 30. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2015-30
Numurs LFK 01659