EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Letonica, 28

Lasītavas grāmatas

Autori        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2014). Letonica, 28. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2014-28
Numurs LFK 01657