EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Letonica, 27

Lasītavas grāmatas

Autori                      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P.(Red.). (2014). Letonica, 27. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2014-27
Numurs LFK 01656