EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Letonica, 12

Lasītavas grāmatas

Autori                        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Kalniņa, I. (Red.). (2005). Letonica, 12. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2005-12
Numurs LFK 01641