EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

1000 Lettische Räthsel

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Eduard Sieslack
Apraksts 1000 Lettische Räthsel. (1881). Mitau: Eduard Sieslack.
Pases Nr. LFK PP TUKST 206 1881
Numurs LFK 00165