EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Letonica, 10

Lasītavas grāmatas

Autori                            
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2004). Letonica, 10. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2004-10
Numurs LFK 01639