EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Letonica, 5

Lasītavas grāmatas

Autori                          
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2000). Letonica, 5. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2000-5
Numurs LFK 01635